Živočišná výroba

Základem jsou odchovné a výkrmové haly na farmách Klest a Poustka, ve kterých vykrmujeme cca 700 tun živé drůbeže určené ke zpracování v masokombinátech. V malém objemu vykrmujeme vlastní drůbež pro porážku drůbeže na farmě Poustka. Výkrm je prováděn v krytých halách chráněných proti ptačí chřipce a dalším nákazám. Výkrm je do nestandardních váhy ve speciálním režimu s důrazem na výkrm krmnou směsí z vlastního obilí a šetrnou porážku s vyloučením porážkového stresu. Cílem je připravit pro prodej ze dvora kvalitní českou potravinu.

Porážka drůbeže Poustka

Veškerá drůbež je z vlastního chovu, rychle a šetrně poražená

Drůbeží jatka s malým objemem výroby a zpracování jateční drůbeže, určené k prodeji ze dvora konečnému spotřebiteli. Nosným celoročním produktem jsou jateční kachny a kuřata. Speciálními a sezonními produkty jsou jateční selská kuřata, krůty a kachny. Porážíme pouze drůbež z vlastního výkrmu, vykrmovanou krmnou směsí dle receptury z vlastního obilí. U selských kuřat, která jsou naší specialitou, vykrmujeme kuřata do nestandardní velikosti 3, 4 a 5kg pro dosažení maximálně vyzrálého drůbežího masa pro různorodé kuchyňské zpracování. Vlastní porážka je prováděna na objednávku, individuálně a šetrně, k zamezení porážkového stresu u zvířat a tím zachování vynikají kvality masa. Jateční drůbež, čerstvě poražená, zpracovaná a vychlazená je prodávána přímo na porážce tzv. ze dvora.

Charakteristika jednotlivých druhů drůbeže:

  • kachna je chlazená o váze 2,5 – 3,5 kg, z vlastního chráněného chovu, rychle, šetrně, bez stresu poražená
  • selské kuře je chlazené o nestandardní váze 3, 4 a 5 kg, specielně vykrmované pro vyzrálé, jemně protučněné maso, do max. 90 dní, vyzrálostí masa vhodné pro další kuchyňské zpracování
  • krůta je z vlastního výkrmu, chlazená o váze 6-9 kg, z vlastního chráněného chovu, rychle, šetrně, bez stresu poražená

Porážka je turnusová v závislosti na ukončení výkrmových turnusů, na objednávku zákazníků s odběrem ve smluvený den přímo na porážce.