Firma je rozložena na rozhraní chebské pánve a Krušných hor v oblasti Smrčiny a Bavorského lesa, přímo na hranici s Bavorskem. Je rozdělena na tři samostatné výrobní jednotky. Na kopci u obce Libá v oblasti LFA je 100% ekologická farma Hůrka u Libé pro odchov krav bez tržní produkce mléka,  v chebské pánvi je konvenční část firmy s  farmou  rostlinné výroby  Klest a farmou živočišné výroby Klest a Poustka s výkrmem drůbeže a nakonec na farmě Poustka je  porážka drůbeže  tj vlastních vykrmených  kachen, kuřat a krůt určených pro prodej konečnému spotřebiteli.

 

Veškerá drůbež je z vlastního chovu, rychle a šetrně poražená