Ekologická farma Hůrka

Základem je pastevní odchov krav bez tržní produkce mléka na výměře trvalých travních porostů cca 850 ha, v oblasti LFA při západní hranici. Na pozemcích farmy se rozkládá přírodní rezervace Ratzam a katastry Františkových Lázní s léčivými prameny. Hlavní produkcí farmy jsou BIO produkty – zástavový skot, jateční skot (jalovice a krávy) a seno.

ekologická farma Hůrka - ferda