Rostlinná výroba

Základní výměra zemědělské půdy pro RV je 530 ha, základnou je středisko Klest, firma vlastní i sušičku obilí se skladovacími prostory pro část produkce určené k prodeji přímo konečnému spotřebiteli tzv. PRODEJ ZE DVORA.

Hlavním úkolem je produkce tržních plodin v objemu cca 1.800 tun pro prodej zpracovatelům a zajištění krmného obilí pro výkrm monogastrů, v našem případě drůbeže. Menší objem výroby tvoří výroba produktů pro prodej ze dvora.

Tržní plodiny pro zpracování:

  • řepka olejná
  • sladovnický ječmen
  • pšenice ozimá
  • ječmen ozimý
  • oves
  • stelivová sláma
  • seno luční pro krmení zvířat

Výroba a prodej ze dvora:

  • prodej po pytlích obilí, seno a sláma
  • pšenice, ječmen pytlovaný po 50kg

pro chovatele drobného zvířectva, koní a jiných domácích mazlíčků