Zephyr Františkovy Lázně, s.r.o.

Firma je rozložena na rozhraní chebské pánve a Krušných hor v oblasti Smrčiny a Bavorského lesa, přímo na hranici s Bavorskem. Je rozdělena na tři samostatné výrobní jednotky. Na kopci u obce Libá v oblasti LFA je 100% ekologická farma Hůrka u Libé pro odchov krav bez tržní produkce mléka, v chebské pánvi je konvenční část firmy s farmou rostlinné výroby Klest a farmou živočišné výroby Klest a Poustka s výkrmem drůbeže a nakonec na farmě Poustka je porážka drůbeže tj vlastních vykrmených kachen, kuřat a krůt určených pro prodej konečnému spotřebiteli.

trhy

Veškerá drůbež je z vlastního chovu, rychle a šetrně poražená